Perutusan Pengerusi Majlis


                                                    

"Terima kasih dan salam sejahtera kepada semua warga MDLBS,

 

Saya dengan rasa rendah diri ingin mengucapkan tahniah kepada setiap individu yang terlibat dalam menjayakan pelbagai inisiatif dan program komuniti kami. Majlis Daerah Luar Bandar Sibu (MDLBS) terus berusaha keras untuk memperkasa komuniti luar bandar, memajukan infrastruktur, serta meningkatkan kualiti kehidupan semua penduduk.

Melalui kerjasama yang erat antara pihak pentadbiran, pemimpin tempatan, dan rakyat jelata, kami telah berhasil mewujudkan peluang ekonomi, menyediakan akses kepada pendidikan berkualiti, dan menyokong bidang kesihatan serta kebajikan komuniti.

Kami ingin mengajak setiap individu untuk terus berganding bahu, memberi sumbangan idea dan usaha dalam membawa MDLBS ke tahap yang lebih cemerlang. Untuk generasi masa hadapan, kami berjanji untuk terus memperkukuh infrastruktur pendidikan dan peluang pekerjaan agar dapat dibangunkan sepenuhnya.

Marilah kita bersama-sama meneruskan usaha membangunkan MDLBS agar menjadi tempat yang dinamik, sejahtera, dan terus maju ke hadapan. Terima kasih atas sokongan dan kerjasama anda semua.

Sekian, terima kasih.