Dasar Kualiti


Kementerian Kerajaan Tempatan komited kearah memberikan perkhidmatan asas yang berkualiti secara professional selaras dengan objektif kualiti untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan ditambahbaik secara berterusan :

Dasar ini dapat dicapai melalui :
1.
Penambahbaikkan perkhidmatan asas secara berterusan dalam bidangkuasa selaras dengan dasar- dasar serta matlamat Kerajaan.
2.
Mematuhi kehendak Standard Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2008)
3. Mewujudkan suasana kerja yang kondusif
4. Meningkatkan sumber manusia yang berkualiti dan kompeten