Visi, Misi, Motto, Nilai Teras Bersama & Halatuju Strategik


                       

 

   

 

HALATUJU STRATEGIK

Halatuju strategik MDLBS dijelaskan dalam visi dan diperkasakan dengan misi dan objektif strategik yang merangkumi lima (5) komponen terdiri daripada :- tadbir-urus dan pematuhan peraturan yang baik; pelaksanaan program dan projek; penguatkuasaan; penglibatan pihak berkepentingan dan perkhidmatan perbandaran. 

Halatuju strategik terkandung dalam dokumen Pelan Strategik Majlis Daerah Luar Bandar 2016-2020 yang menggariskan strategi dan aktiviti yang akan dilaksanakan oleh MDLBS dalam tempoh lima (5) tahun tersebut.