Perkhidmatan Atas Talian Kamie-BookingPaybills Malaysia

Perkhidmatan bayaran bil dalam talian yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk memudahkan orang awam membuat bayaran melalui Internet 24/7 pada bila-bila masa.Talikhidmat

Pertanyaan, Aduan dan Maklum Balas

Orang awam boleh menghantar sebarang aduan, pertanyaan dan maklum balas mengenai MDLBS dengan melengkapkan borang melalui sistem ini. Sistem ini akan memberi nombor rujukan bagi memudahkan orang awam mengetahui status pertanyaan, aduan atau maklum balas.