Feedback

Maklum balas anda hanya boleh diproses jika maklumat yang diterima adalah tepat dan lengkap. Maka dengan itu, apabila mengemukakan maklum balas anda dipohon untuk memberi maklumat seperti berikut:

- Nama Anda
- Alamat Emel anda dan/atau alamat emel untuk penghantaran emel
- Nombor telefon untuk dihubungi (Talian mudah alih atau tetap)
- Nombor Kad Pengenalan (MyKad) (Opsyenal)
- Butiran terperinci kes (disokong dengan foto jika ada)
We will respond to you within seven (7) working days.

* These fields are required.