Peta Laman | Maklum Balas | Mobile Web
                BM | ENG     oku + +- -

 

SINGLE SIGN ON
» Email
» eRNDO
» eMS


SERVIS ONLINE
tali-khidmat
pay-bill
ebook
admin-button


HYPER LINKS
mampu
kktpk
swk
 
1msia swak1 hotmat one-gov

APLIKASI TALIKHIDMAT

ios
android

QUARTER : Q1 (January-Mac 2016)


Bil.
Piagam Pelanggan untuk PBT
% Achieved
1.
Memberi respon kepada pengadu dalam tempoh dua puluh empat (24) jam dan status pelaksanaan tindakan ke atas aduan dalam tempoh tidak melebihi tiga(3) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.
100%
2.
Permohonan Pelan Bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar/seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh 14 hari bekerja
100%
3.
Pelan Bangunan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan
100%
4.
‘Occupation Permit’ hendaklah dikeluarkan dalam tempoh dua (2) hari bekerja selepas memenuhi syarat.
100%
5.
Semua tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.
100%
6.
Sampah domestic dikutip sekurang-kurangnya dua (2) kali seminggu dan mengikut jadual kutipan yang ditetapkan oleh Majlis.
100%
7.
Buku baru diperolehi melalui perolehan Pihak Berkuasa Tempatan dan pinjaman berkelompok diproses dan dipamerkan untuk pimjaman dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh penerimaan.
100%
8.
Mengambil tindakan susulan dalam tempoh 3 hari bekerja ke atas setiap kesalahan/pelanggaran undang-undang.
100%
9.
Keputusan permohonan lesen perniagaan dikeluarkan dalam masa tiga (3) hari bekerja.
100%
10.
Bil cukai taksiran dihantar kepada pelangganse lewat-lewatnya pada 30 April dan 30 September pada setiap tahun.
100%
11.
Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja.
100%
12.
Sekurang-kurangnya 95% pegawai Gred 27 dan ke atas menghadiri latihan sekurang-kurangnya 42 jam setahun.
-
13.
Melaksanakan program pembangunan komuniti bersama penduduk / badan bukan kerajaan mengikut jadual yang dirancang dan dapat dilaksanakan lapan puluh lima peratus (85%) dalam tahun semasa.
25%
14.
Sekurang-kurangnya lapan puluh lima peratus (85%) jumlah projek pembangunan yang dululuskan siap dilakanakan dalam tahun semasa.
23%
Total
1,148
Average
82%