Ketua Jabatan

Pemangku Setiausaha : Puan Teng Ming Min
Pegawai Tadbir, N44
Bahagian Khidmat Pengurusan : Encik Hiu Kee Sing
Pegawai Tadbir, N41
Unit Sumber Manusia : Cik Yvonne Mason
Pembantu Tadbir (P/O) N22 (TBK)
Bahagian Perbendaharaan : Encik Wong Papk Tung
Penolong Akauntan, W32
Bahagian Kerja Raya : Encik Jacky Tiong Ket Chiing
Jurutera, J41
Bahagian Kesihatan Awam : Encik Matthiew Paran anak Chonggat
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, U32 (KUP15)
Bahagian Penilaian & Kadaran
: Puan Fatin Flora Abdullah
Penolong Pegawai Penilaian, W32
Bahagian Penguatkuasa : Encik Houng Kah Tung
Pembantu Penguatkuasa, KP22 (TBK)
Bahagian Perpustakaan : Encik Ahmad Zaidie bin Arbi
Pembantu Pustakawan, S22