<

Laman Web Rasmi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu


Pretasi Piagam Pelanggan
Bil.
Piagam Pelanggan
Peratus Pencapaian (%)
1. Memberi maklumbalas terhadap aduan yang realistik dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarkikh aduan diterima.
100
2. Permohonan pelan bangunan yang lengkap akan diproses dan dikemukakan kepada agensi luar / seksyen dalaman yang berkaitan untuk ulasan dalam tempoh empat belas (14 ) hari bekerja.
100
3. Pelan bangunan di bawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Majlis dalam tempoh tidak melebihi empat belas (14) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari semua agensi yang berkaitan untuk kelulusan.
78.5
4. Occupation Permit hendaklah dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) bekerja selepas memenuhi syarat.
100
5. Pembayaran pesanan barang/kerja dan tuntutan akan dibayar dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja sebaik sahaja semua butiran pembayaran diterima.
99.9
6. Permohonan kutipan sisa pepejal yang baru akan diproses dalam masa lima (5) hari bekerja dalam kawasan perkhidmatan kutipan yang sedia ada.
-
7. Memastikan semua buku baru yang diperolehi siap diproses dan dipamerkan untuk pinjaman dalam tempoh lima (5) bulan dari tarikh pembelian / perolehan.
-
8. Mengambil tindakan susulan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja ke atas setiap kesalahan / pelanggan undang-undang.
100
9. Permohonan lesen perniagaan hendaklah diproses dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh penerimaan.
100
10. Surat makluman keputusan permohonan lesen perniagaan akan dikeluarkan dalam masa sepuluh (10) hari bekerja setelah diputuskan oleh Mesyuarat penuh.
100
11. Semua pegangan berkadar kecuali rumah kediaman dan rumah kedai yang mempunyai ‘Occupation Permit’ yang telah diukurperiksa akan dikemukan ke Bahagian Penilaian dan Kadaran Kementerian dalam masa tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh / tempoh pegangan tersebut diukurperiksa.
100
12. Memastikan rumah kediaman dan rumah kedai yang mempunyai ‘Occupation Permit’ (selaras dengan KFA 2010), kecuali bagi ‘Occupation Permit’ yang dikeluarkan selepas 30 September, bil cukai taksiran akan dikeluarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
94
13. Rumah panjang dan rumah kediaman yang dikenakan kadar tujuan am sahaja diukurperiksa, dinilai dan dikeluarkan bil taksiran dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh ukurperiksa.
-
14. Minit Mesyuarat Majlis hendaklah disediakan dan diedarkan dalam masa tujuh(7) hari bekerja setelah bermesyuarat.
93.75