<

Laman Web Rasmi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu


Dasar Kualiti

DASAR KUALITI

Kementerian Alam Sekitar Dan Kesihatan Awam Dan Pihak Berkuasa Tempatan komited kea rah memberikan perkhidmatan asas yang berkualiti secara professional selaras dengan objektif kualiti untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan ditambahbaik secara berterusan:

Dasar ini dapat dicapai melalui:

1.
Penambahbaikkan perkhidmatan asas secara berterusan dalam bidangkuasa selaras dengan dasar- dasar serta matlamat Kerajaan.
2.
Mematuhi kehendak Standard Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2008)
3.
Mewujudkan suasana kerja yang kondusif
4.
Meningkatkan sumber manusia yang berkualiti dan kompeten