<

Laman Web Rasmi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu


5s

POLISI , SLOGAN DAN OBJEKTIF AMALAN 5S MDLBS

POLISI
Mewujudkan kerjasama berpasukan dalam meningkatkan produktiviti perkhidmatan dan kualiti persekitaran kerja melalui penerapan amalan 5S.

SLOGAN
YES! WE CAN DO 5S!

OBJEKTIF
Ke Arah menjadikan Majlis Daearh Luar Bandar Sibu sebagai sebuah organisasi yang mengamalkan persekitaran kerja yang kondusif dari aspek keberkesanan, keselamatan, kekemasan dan kebersihan.

LOGO 5S

JAWATANKUASA PEMANDU 5S